Medal TBR Societas Generacionis Scrutandis Destinata

Medal TBR Societas Generacionis Scrutandis Destinata

Szanowni Państwo,
Członkowie Kapituły Medalu TBR,
Członkowie Zarządu Głównego TBR,
Przewodniczący Oddziałów TBR,

Zarząd Główny Towarzystwa Biologii Rozrodu, stosownie do postanowień zawartych w punkcie 1 załączonego Regulaminu przyznawania Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu zwraca się z uprzejma prośbą do Państwa o zgłaszanie kandydatów do uhonorowania Medalem TBR Societas Generacionis Scrutandis Destinata.

Prosimy Wniosek o przyznanie Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu przygotowany w formie elektronicznej według formularza zgłoszeniowego nadsyłać na adres: Sekretarza ZG TBR dr hab. Małgorzaty Kotuli-Balak malgorzata.kotula-balak@urk.edu.pl do dnia 15 kwietnia br.

Równoczesne informuję, ze po zakończeniu ustalonej procedury, planujemy przyznane Medale wręczyć Wyróżnionym w dniu 10 września 2020 podczas uroczystości otwarcia IX Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR) w Poznaniu.

Załączniki:

Regulamin przyznawania Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu
Wniosek o przyznanie Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu

Łącze wyrazy należytego szacunku,
Prof. dr hab. Andrzej Sechman
Prezes Zarządu Głównego