IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu – Informacja

IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu – Informacja

Drodzy Członkowie Towarzystwa Biologii Rozrodu,

Zarząd TBR podjął dziś trudną decyzję o odwołaniu nadchodzącego IX Zjazdu Towarzystwa, który miał odbyć się w dniach 10 – 12 września 2020 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

COVID-2019 wpłynął na nasze życie osobiste i zawodowe. Nadal towarzyszy nam niepewność dotycząca możliwości organizacji spotkania Towarzystwa w komfortowych warunkach, umożliwiających bezpośredni kontakt, prezentacje wyników oraz owocne dyskusje. Nie mniej jednak, optymistycznie wybiegamy w przyszłość z nadzieją, że nowy rok przyniesie odmienną rzeczywistość i umożliwi nam organizację IX Zjazdu Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku,
ZG TBR