Działalność

Realizując cele statutowe, Towarzystwo podejmuje szereg inicjatyw. Wśród nich wyróżnić można organizowanie konferencji i zjazdów naukowych, przyznaje nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia lub prace naukowe z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt. Wspiera członków towarzystwa również w inny sposób, np. organizując program stażowe, czy dofinansowując publikacje naukowe.

Medal Towarzystwa Biologii Rozrodu

Medal TBR, jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa i może być przyznawany za odkrywcze wyniki badań naukowych, za prace organizacyjne na rzecz TBR lub inne szczególne osiągnięcia w zakresie biologii rozrodu.

więcej

Nagroda im. Profesora Władysława Bielańskiego

Nagroda przyznawana jest za pracę doświadczalną lub cykl ściśle ze sobą powiązanych prac eksperymentalnych z zakresu biologii rozrodu, wykonane w pracowniach badawczych w Polsce (wiodący wkład polskiego ośrodka naukowego) przez młodych pracowników nauki.

więcej

Nagroda im. Profesora Władysława Bielańskiego

Nagroda przyznawana jest za pracę doświadczalną lub cykl ściśle ze sobą powiązanych prac eksperymentalnych z zakresu biologii rozrodu, wykonane w pracowniach badawczych w Polsce (wiodący wkład polskiego ośrodka naukowego) przez młodych pracowników nauki.

więcej

Inne formy działalności

Staże TBR

Program, mający na celu częściowe lub pełne finansowanie wyjazdu stażowego jest skierowany do wszystkich PP Członków TBR, bez ograniczeń wiekowych i stanowiskowych.

więcej