Nagroda imienia Prof. Władysława Bielańskiego

Nagroda im. Profesora Władysława Bielańskiego przyznawana jest za pracę doświadczalną lub cykl ściśle ze sobą powiązanych prac eksperymentalnych z zakresu biologii rozrodu, wykonane w pracowniach badawczych w Polsce (wiodący wkład polskiego ośrodka naukowego) przez młodych pracowników nauki.

Skład Kapituły Nagrody:
  1. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek – przewodnicząca
  2. Prof. dr hab. Dorota Leśniak-Cieślak
  3. Prof. dr hab. Wojciech Niżański
  4. Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
  5. Dr hab. Anna Ajduk
Regulamin przyznawania Nagrody

PROJEKTY MEDALI

Projekty Medali Societas Generationis Scrutandis Destina dla wyróżnionych Medalem TBR oraz Nagrodą im. Profesora Władysława Bielańskiego są „darami serca” Pana Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Bronisława Chromego – artysty rzeźbiarza, medaliera, malarza i poety, które w roku 2005 przekazał Towarzystwu Biologii Rozrodu.

Ten dar, zrodził się z przyjaźni, szacunku i współpracy Artysty z krakowskim środowiskiem naukowym zajmującym się badaniami nad rozrodem zwierząt, skupionym wokół prof. Władysława Bielańskiego oraz Stefana Wierzbowskiego, już od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Profesor Chromy znał wiele osób z tego grona, wiedział nad czym pracują i dyskutują, dlatego z wielką radością przyjął naszą propozycję uświetnienia idei działalności Towarzystwa medalem. Gestem tym, Artysta wyróżnił Towarzystwo Biologii Rozrodu i przeniósł do spiżu, materialny i duchowy zapis „symbolu tajemnicy życia” (rozwijające się płody zwierząt) jako awers, oraz „potrzebę jego doglądania” (pasterz strzegący stado owiec) rewers.

Dopełnieniem podarowanego nam dzieła sztuki, jest łacińska transkrypcja nazwy Towarzystwa umieszczona na otoku: „Societas Generationis Scrutandis Destinata”, którą opracował Ojciec dr Szymon Hiżycki. Doktor teologii monastycznej, filolog języków klasycznych i wschodnich, Opat w 1000-letnim Klasztorze Benedyktynów w Tyńcu. Według Ojca Opata zaproponowany zapis w łacinie Rzymu, należy tłumaczyć, że jest to „Towarzystwo – Societas, którego przeznaczeniem (które ma upoważnienia) – Destinata, do prowadzenie badań – Scrutandis nad rozrodem – Genrationis, w bardzo szerokim ujęciu, a nie tylko Reproductionis”.

Medale wpisujące się w ponadczasową twórczość wielkiego humanisty, artysty wrażliwego na piękno przyrody, patrioty, przyjaciela zwierząt, Twórcy, zmuszającego do zadumy i refleksji wraz z łaciną symbolem ciągłości, sprawiają, że są to dzieła sztuki, które mają także wartość ponadczasową. A jako takie, powinny być: cenione, chronione oraz napawać nas Członków Towarzystwa Biologii Rozrodu, dumą i radością ich posiadania.

Kraków-Olsztyn, listopad 2020 r.

Prof. dr hab. Edward Wierzchoś

Władysław Bielański (ur. 11 marca 1911 w Krakowie, zm. 15 marca 1982 tamże) – polski biolog, specjalista biologii rozrodu zwierząt.

Prowadził badania nad przyczynami niepłodności mulic, metodami wczesnej diagnozy ciąży u klaczy, biologią i kriobiologią nasienia ogiera, transportem zarodków końskich w podwiązanych jajowodach żywych królic. Autor podręcznika „Rozród zwierząt” (1962). Profesor, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, organizator i pierwszy przewodniczący Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Od roku 2001 Towarzystwo Biologii Rozrodu przyznaje nagrodę im. Władysława Bielańskiego za najlepsze prace naukowe z dziedziny biologii rozrodu wykonane przez młodych pracowników nauki.

Źródło: Wikipedia; Foto: researchgate.net

Laureaci Nagrody

Pani mgr Justyna Gogola-Mruk
2020 r.
za cykl oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w latach 2019-2020, dotyczących wpływu trwałych zanieczyszczeń środowiska, zakumulowanych w płynie pęcherzykowym (FF) kobiet, na proces progresji nowotworów wywodzących się z komórek ziarnistych pęcherzyków jajnikowych

Pan dr Maciej J. Śmiałek
2020 r.
za cykl oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w 2020 roku, dotycznących zaangażowania białek PUM1 i PUM2 w potranskrypcyjną regulację ekspresji genów w komórkach gametogenicznych człowieka

Pani dr Joanna Nynca
2017 r.
za cykl oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w latach 2014-2015, dotyczących charakterystyki i proteomicznej analizy białek układu rozrodczego pstrąga tęczowego

Pani dr Agnieszka Rak-Mardyła
2014 r.
za cykl oryginalnych prac badawczych, opublikowanych w latach 2012-2014, dotyczących wpływu hormonów metabolicznych na funkcję jajnika świni

Pan dr Michał Wróbel
2011 r.
za cykl prac opublikowanych w latach 2009-2010 dotyczących udziału chlororganicznych ksenobiotyków w molekularnej regulacji czynności układu rodnego krowy

Pani dr Marta Wańkowska
2008 r.
za pracę pt. „Postnatalny rozwój płciowy na poziomie przysadki mózgowej u samicy ssaka: wpływ czynników środowiska zewnętrznego”

Pani dr Karolina Piotrowska
2002 r.
za pracę pt. „Przestrzenna organizacja zarodka w przedimplantacyjnym rozwoju myszy”