Towarzystwo Biologii Rozrodu

Cele

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt, a w szczególności:

upowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych;
popieranie twórczości naukowej;
inicjowanie prac naukowo-badawczych i organizacyjnych w zakresie zainteresowań Towarzystwa;
inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą.

Zarząd Główny TBR

Prof. dr hab. Monika Kaczmarek
Prof. dr hab. Monika Kaczmarek

Prezes

Prof. dr hab. Andrzej Sechman
Prof. dr hab. Andrzej Sechman

Wiceprezes

Prof. dr hab. Anna Korzekwa
Prof. dr hab. Anna Korzekwa

Skarbnik

Prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak
Prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak

Sekretarz

Członkowie Zarządu

Dr hab. Anna Ajduk
Dr hab. Anna Ajduk
Dr hab. Monika Frączek
Dr hab. Monika Frączek
Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Dr hab. Agnieszka Rak
Dr hab. Agnieszka Rak
Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
Prof. dr hab. Dorota
Zięba-Przybylska

Historia

Towarzystwo Biologii Rozrodu zostało zarejestrowane w dniu 15 września 1998 roku. Wcześniej, 6 stycznia 1998 odbyło się zebranie członków-założycieli Towarzystwa, na którym przedstawiono tematykę badań nad rozrodem w różnych ośrodkach naukowych Polski.

Wybrano Tymczasowy Zarząd TBR, w skład którego weszli…

ODDZIAŁY