Towarzystwo Biologii Rozrodu

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt.

Więcej
journal

Reproductive Biology

Reproductive Biology to oficjalne czasopismo Towarzystwa Biologii Rozrody o zasięgu międzynarodowym, które w systemie kwartalnym publikuje recenzowane oryginalne prace twórcze, krótkie komunikaty, notki techniczne oraz prace przeglądowe dotyczące różnych aspektów rozrodu.

Reproductive Biology publikuje artykuły naukowe z zakresu biologii rozrodu i medycyny reprodukcyjnej zapewniając szeroką platformę naukowej wymiany wiedzy.

Więcej

Aktualności

I Poznańska TBR-ówka zainaugurowana – warsztaty naukowe poświęcone technikom badania niepłodności męskiej

W Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu zainaugurowano pierwszy…

24 lip 2023

+

Wyniki konkursu na Najlepszą pracę naukową za rok 2022

W imieniu komisji oceniającej wnioski zgłoszone do Nagrody Naukowej TBR…

18 lip 2023

+

Nagroda Naukowa TBR za najlepszą pracę naukową w roku 2022

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o Nagrodę Naukową TBR…

1 mar 2023

+