Nagroda imienia Prof. Władysława Bielańskiego

Nagroda imienia Prof. Władysława Bielańskiego

Szanowni Państwo,
Przewodniczący Oddziałów Towarzystwa Biologii Rozrodu,

W dniach 12-14 września 2024 roku w Warszawie odbędzie się X Zjazd naszego towarzystwa, podczas którego planowane jest przyznanie Nagrody im. Profesora Władysława Bielańskiego, za najlepszą pracę doświadczalną lub cykl powiązanych ze sobą prac eksperymentalnych z zakresu biologii rozrodu, wykonanych przez młodych pracowników nauki i zrealizowanych w polskich jednostkach naukowych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie w Państwa oddziałach informacji dotyczącej składania wniosków w celu wytypowania spośród młodych pracowników – członków TBR, autorów prac wyróżniających się pod względem naukowym.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 31 marca 2024 r. na adres: zofia.madeja@up.poznan.pl.

Z wyrazami szacunku
Dr hab. inż. Zofia E. Madeja
Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Profesora Władysława Bielańskiego

Załączniki:
Regulamin Nagrody wraz z załącznikami
Załącznik nr 1 – Wniosek w wersji edytowalnej