I Poznańska TBR-ówka zainaugurowana – warsztaty naukowe poświęcone technikom badania niepłodności męskiej

I Poznańska TBR-ówka zainaugurowana – warsztaty naukowe poświęcone technikom badania niepłodności męskiej

W Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu zainaugurowano pierwszy z planowanej serii spotkań naukowych (mini-sympozjów) pod wspólną nazwą Poznańska TBR-ówka.

Tegoroczne spotkanie odbyło się 20 marca i nosiło tytuł:  „Model myszy w badaniach niepłodności męskiej” i połączone było z warsztatami praktycznej nauki badania nasienia. Nowa formuła spotkań ma na celu integrację członków Oddziału, zachęcanie nowych naukowców do włączenia się w prace Towarzystwa, promowanie tematów z dziedziny biologii rozrodu w lokalnym środowisku naukowym oraz, co najważniejsze, dzielenie się technikami, którymi na co dzień pracujemy.

Kolejne spotkania z tej serii planowane są w nowym roku akademickim, na które już teraz serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny
i Naukowy Poznańskiej TBR-ówki
pod przewodnictwem

dr n. biol. Marzeny Kamienicznej