Wyniki konkursu na Najlepszą pracę naukową za rok 2022

Wyniki konkursu na Najlepszą pracę naukową za rok 2022

W imieniu komisji oceniającej wnioski zgłoszone do Nagrody Naukowej TBR za najlepszą pracę naukową w roku 2022, informujemy, że nagrodę otrzymała Pani Joanna Szuszkiewicz za pracę: Szuszkiewicz J, Myszczynski K, Reliszko Z.P, Heifetz Y, Kaczmarek M.M. Early steps of embryo implantation are regulated by exchange of extracellular vesicles between the embryo and the endometrium. The FASEB Journal. 2022; 36:e22450.  

W nagrodzonej publikacji zidentyfikowane i dokładnie scharakteryzowane zostały pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EVs) obecne w świetle macicy świni podczas wczesnej ciąży. Ponadto, scharakteryzowano cargo niesione przez EVs, potwierdzając obecność dojrzałych miRNA pochodzenia zarówno zarodkowego, jak i endometrialnego, o profilu zmieniającym się wraz z rozwojem ciąży. W oparciu o autorski model in vitro autotransplantacji EVs wykazano, że EVs zmniejszają tempo migracji oraz inwazji komórek trofoblastu świni, jednocześnie zwiększając ich proliferację w warunkach imitujących kontekst komórkowy in vivo. W tym samym modelu, stosując RNA-Seq, zbadany został również efekt podania EVs na transkryptom komórek trofoblastu. W oparciu o uzyskane wyniki zidentyfikowano in silico procesy i ścieżki biologiczne (np. rozwój zarodków, wzrost i rozwój komórek), w które zaangażowane są mikroRNA (miRNA) niesione przez EVs podczas wczesnej ciąży, a także geny, których ekspresja uległa zmianie w komórkach trofoblastu po inkubacji z EVs. Geny te okazały się być ważne m.in. podczas sygnalizacji odbywającej się z udziałem interferonu (np. ISG15) oraz prezentacji antygenów (np. B2M). Dodatkowo, wytypowano szereg zakonserwowanych międzygatunkowo interakcji miRNA-mRNA mogących zachodzić w zarodku podczas wczesnej ciąży, po dostarczeniu miRNA przez EVs. Okazało się, że miRNA przenoszone przez EVs, zidentyfikowane w świetle macic, mogą w sposób auto- i parakrynny modulować transkryptom zarodka, wpływając na jego prawidłowy wzrost, rozwój i implantację.

Nagrodzona publikacja prezentuje pionierskie i kompleksowe podejście, wyjaśniające rolę miRNA i niosących je EVs podczas wczesnej ciąży u świni. Uzyskane wyniki stanowią niezwykle istotny wkład w poszerzenie wiedzy na temat skomplikowanych procesów zachodzących w okresie okołoimplantacyjnym, istotnie rozwijając tym samym biologię rozrodu i zasługując na wyróżnienie Nagrodą Naukową Towarzystwa Biologii Rozrodu.

  Zarząd Główny TBR