Inne formy działalności

Nagroda Naukowa TBR za najlepszą pracę naukową

W imieniu Pana Prof. dr hab. Andrzeja Sechmana, Prezesa TBR, informujemy o otwarciu konkursu Nagrody Naukowej TBR za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2020.

Regulamin konkursu i formularz wniosku zgłoszeniowego znajdują się w załącznikach.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 21 grudnia 2020 r. na adres-mail: m.kotula-balak@gmail.com.

Załączniki

Regulamin konkursu Nagrody Naukowej TBR
Formularz zgłoszeniowy do Nagrody Naukowej TBR

Staże TBR 2023

Po raz kolejny uruchamiamy program stażowy dla Członków naszego Towarzystwa. W tym roku ze względu na epidemię choroby Covid-19 i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 uruchomienie programu wydawało się wątpliwe.

Jednak sytuacja epidemiologiczna jaką obserwujemy w ostatnim okresie, powolne otwieranie granic naszego państwa, jak i stopniowe przywracanie działalności naszych Uczelni i Instytutów naukowych powoduje, że możemy spoglądać w przyszłość z większym optymizmem i również w tym roku rozpocząć nabór wniosków stażowych. Jestem przekonany, że współfinansowanie przez TBR staży naukowych przyczyni się do rozwoju współpracy między Członkami naszego Towarzystwa a naukowcami z innych ośrodków krajowych i zagranicznych prowadzących badania z zakresu biologii rozrodu. Zachęcam Państwa do składania wniosków wyjazdowych, których celem jest częściowe lub pełne finansowanie wyjazdu stażowego do wybranej krajowej lub zagranicznej placówki naukowej lub terenowej.

Program stażowy edycja 2023

Publikowanie Open Access

W dniu 27 lutego 2020 roku uruchamiamy kolejną edycję programu pn. „Finansowanie i dofinansowanie publikacji prac naukowych w formie Open Access realizowanych przez członków Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR)”. Ze względu na ograniczony budżet tego programu o finansowaniu oprócz względów merytorycznych, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wniosek o finansowanie publikacji oraz list z Redakcji czasopisma potwierdzający przyjęcie publikacji do druku prosimy składać do dnia 31 marca 2020 r. drogą elektroniczną na adres Sekretarza ZG TBR: dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, e-mail: m.kotula.balak@gmail.com.

Po przyznaniu finansowania lub dofinansowania druku publikacji, fakturę (wystawioną na: Towarzystwo Biologii Rozrodu, ul. Bydgoska 7; 10-243 Olsztyn; NIP 7392956138) proszę przesłać do Skarbnika ZG TBR: dr hab. Anna Korzekwa, e-mail: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl.

Warunkiem rozliczenia finansowania jest umieszczenie w finansowanej / dofinansowanej publikacji następującej informacji: „The cost of Open Access publication was covered / partiarlly covred by the Society for Biology of Reproduction in Poland”.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie dotacji
Regulamin finansowania i dofinansowania publikacji prac naukowych