Medal Towarzystwa Biologii Rozrodu

Medal Towarzystwa Biologii Rozrodu

najwyższe wyróżnienie Towarzystwa, może być przyznawany za odkrywcze wyniki badań naukowych, za prace organizacyjne na rzecz TBR lub inne szczególne osiągnięcia w zakresie biologii rozrodu.

Kapitułę stanowią laureaci Medalu TBR.

Regulamin przyznawania Medalu TBR

PROJEKTY MEDALI

Projekty Medali Societas Generationis Scrutandis Destina dla wyróżnionych Medalem TBR oraz Nagrodą im. Profesora Władysława Bielańskiego są „darami serca” Pana Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Bronisława Chromego – artysty rzeźbiarza, medaliera, malarza i poety, które w roku 2005 przekazał Towarzystwu Biologii Rozrodu.

Ten dar, zrodził się z przyjaźni, szacunku i współpracy Artysty z krakowskim środowiskiem naukowym zajmującym się badaniami nad rozrodem zwierząt, skupionym wokół prof. Władysława Bielańskiego oraz Stefana Wierzbowskiego, już od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Profesor Chromy znał wiele osób z tego grona, wiedział nad czym pracują i dyskutują, dlatego z wielką radością przyjął naszą propozycję uświetnienia idei działalności Towarzystwa medalem. Gestem tym, Artysta wyróżnił Towarzystwo Biologii Rozrodu i przeniósł do spiżu, materialny i duchowy zapis „symbolu tajemnicy życia” (rozwijające się płody zwierząt) jako awers, oraz „potrzebę jego doglądania” (pasterz strzegący stado owiec) rewers.

Dopełnieniem podarowanego nam dzieła sztuki, jest łacińska transkrypcja nazwy Towarzystwa umieszczona na otoku: „Societas Generationis Scrutandis Destinata”, którą opracował Ojciec dr Szymon Hiżycki. Doktor teologii monastycznej, filolog języków klasycznych i wschodnich, Opat w 1000-letnim Klasztorze Benedyktynów w Tyńcu. Według Ojca Opata zaproponowany zapis w łacinie Rzymu, należy tłumaczyć, że jest to „Towarzystwo – Societas, którego przeznaczeniem (które ma upoważnienia) – Destinata, do prowadzenie badań – Scrutandis nad rozrodem – Genrationis, w bardzo szerokim ujęciu, a nie tylko Reproductionis”.

Medale wpisujące się w ponadczasową twórczość wielkiego humanisty, artysty wrażliwego na piękno przyrody, patrioty, przyjaciela zwierząt, Twórcy, zmuszającego do zadumy i refleksji wraz z łaciną symbolem ciągłości, sprawiają, że są to dzieła sztuki, które mają także wartość ponadczasową. A jako takie, powinny być: cenione, chronione oraz napawać nas Członków Towarzystwa Biologii Rozrodu, dumą i radością ich posiadania.

Kraków-Olsztyn, listopad 2020 r.

Prof. dr hab. Edward Wierzchoś

Laureaci Medalu TBR

Prof. dr hab. Barbara Bilińska
2020
Medal TBR przyznany za przełomowe badania w zakresie regulacji hormonalnej komórek układu rozrodczego samca w stanie fizjologicznym i patologicznym oraz wieloletnią działalność na rzecz rozwoju TBR

Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk
2020
Medal TBR przyznany za zainicjowanie i rozwinięcie w Polsce badań dotyczących wpływu hormonalnie czynnych związków środowiskowych na rozród samic oraz wieloletnią działalność na rzecz rozwoju TBR

Prof. dr hab. Jan Kotwica
2020
Medal TBR przyznany za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze biologii rozrodu oraz udział w rozwoju TBR i czasopisma Reproductive Biology

Prof. dr hab. Marek Koziorowski
2020
Medal TBR przyznany za odkrycie roli tlenku węgla w regulacji procesów rozrodu oraz organizację ośrodka badawczego rozrodu i oddziału TBR w Rzeszowie

Prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
2020
Medal TBR przyznany za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze biologii rozrodu i udział w rozwoju TBR

Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
2020
Medal TBR przyznany za wdrożenie współczesnych osiągnięć biologii rozrodu do praktyki klinicznej i wspieranie rozwoju TBR

Prof. dr hab. Renata Ciereszko
28.06.2017
Medal TBR przyznany za piętnaście lat niestrudzonego redagowania czasopisma Reproductive Biology

Prof. dr hab. Nafis Ahmed Rahman
18.09.2015 r.
Medal TBR przyznany za szczególne zasługi dla rozwoju naukowego młodych ludzi z Polski oraz za udział w rozwoju i promocji czasopisma Reproductive Biology

Prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka
06.11.2014
Medal TBR przyznany za cenne zasługi w powołaniu oraz organizacji i rozwoju Towarzystwa Biologii Rozrodu

Prof. dr hab. Leszek Bablok
07.05.2013 r.
Medal TBR przyznany za osiągnięcia naukowe i zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa

Prof. dr hab. Adam J. Zięcik
31.01.2013 r.
Medal TBR przyznany za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze badań nad biologią rozrodu oraz tworzenie podstaw organizacyjnych i wspieranie rozwoju Towarzystwa i czasopisma Reproductive Biology

Prof. dr hab. Edward Wierzchoś
31.01.2013 r.
Medal TBR przyznany za cenne inicjatywy i zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa

Prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski
14.12.2012 r.
Medal TBR przyznany za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w obszarze badań nad biologią rozrodu

Prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa
21.09.2012 r.
Medal TBR przyznany w uznaniu osiągnięć naukowych i zasług na rzecz Towarzystwa, a w szczególności pełnienia przez wiele lat funkcji Redaktora Naczelnego Reproductive Biology