VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

W dniach 7 – 10 września 2011 r. w Polańczyku odbył się VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Głównymi organizatorami Zjazdu byli: TBR, Komitet Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Rzeszowski.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu pełnił prof. dr hab. Marek Koziorowski, natomiast Przewodniczącym Komitetu Naukowego Zjazdu był prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński. Honorowymi gośćmi Zjazdu byli: Pani prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa i Pan prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski.

W trakcie Zjazdu odbyła się jedna sesja plenarna, 10 sesji tematycznych i dwie sesje posterowe.

Laureatem Nagrody Naukowej im. W. Bielańskiego w 2009 r. został dr Michał Wróbel za cykl prac opublikowanych w latach 2009-2010, dotyczących udziału chlorogranicznych ksenobiotyków w molekularnej regulacji czynności układu rodnego krowy.

Podczas Zjazdu, w dniu 9 września 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR.

W skład Zarządu Głównego na lata 2011-2014 weszli:

  1. Prezes: prof. dr hab. Jan Kotwica
  2. Wiceprezes: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  3. Skarbnik: dr hab. Aneta Andronowska
  4. Sekretarz: dr hab. Agnieszka Blitek

Członkowie Zarządu:

  1. prof. dr hab. Barbara Wiszniewska
  2. prof. dr hab. Tomasz Misztal
  3. dr hab. Wojciech Niżański
  4. prof. dr hab. Andrzej Sechman
Program VI Zjazdu