I Polsko – Japońskie seminarium naukowe

I Polsko – Japońskie seminarium naukowe

W dniach 13 – 15 września 2011 r. w Morioce (Japonia) odbyło się II Polsko – Japońskie seminarium naukowe Cutting Edge of Reproductive Physiology – from Gametes to the Baby finansowane w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk a Japońskim Towarzystwem Wspierania Nauki (JSPS). Współorganizatorem seminarium był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (prof. Dariusz J. Skarżyński) i Uniwersytet w Morioce (prof. Ken Sawai).

W Seminarium wzięło udział 9 naukowców z Polski oraz kilkudziesięciu z Japonii, Europy i Stanów Zjednoczonych. Seminarium było zorganizowanie w formie otwartego forum dyskusyjnego podczas którego młodzi naukowcy z Polski i Japonii wymienili doświadczenia naukowo-badawcze, zaprezentowali najnowsze wyniki swoich badań oraz nawiązali współpracę.

Wprowadzeniem do wspólnej dyskusji było wygłoszenie 14 referatów naukowych, po dwa z każdego kraju, w 7 wcześniej wytypowanych obszarach badawczych: (1) „Gametes biology and biotechnology of reproduction”, (2) „Embryo”, (3) „Central mechanisms of reproduction”, (4) „Follicular development”, (5) „Corpus luteum function”, (6) „Pregnancy recognition and implantation”, (7) „Pregnancy, placenta, parturition”.

Polsko – Japońskie Seminarium połączone było z międzynarodowym seminarium Evolution of Reproductive Biology and Task of Frontiers: Trajectory and Prospects of IVF, Stem Cell and Epigenetic Studies. Oba spotkania odbyły się jako sesje satelitarne corocznej konferencji naukowej japońskiego Towarzystwa Rozrodu i Rozwoju (Society for Reproduction and Development).

Abstracts