1st Joint Polish-German Conference

1st Joint Polish-German Conference

1st Joint Polish-German Conference odbyła się w dniach 29 lutego – 2 marca 2012 r. w Berlinie w ramach Februartagung, spotkania niemieckich towarzystw naukowych (weterynaryjnych, medycznych, zootechnicznych i biologicznych).

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli PP: Jan Kotwica, Renata Ciereszko, Ewa Gregoraszczuk, Dorota Cieślak, Rafał Kurzawa i Tomasz Janowski.

Odbyły się 3 sesje plenarne, 4 seminaria tematyczne i 3 sesje posterowe.

Tematyka konferencji dotyczyła głównie patologii macicy, fizjologii jajnika oraz powiązań pomiędzy genotypem i fenotypem.