Sympozjum Naukowe „Problemy Prokreacji w Polsce”

Sympozjum Naukowe „Problemy Prokreacji w Polsce”

W dniach 27 – 29 maja 2010 roku odbyło się w Warszawie międzynarodowe Sympozjum Naukowe Problemy Prokreacji w Polsce zorganizowane przez trzy współpracujące towarzystwa naukowe: PTMR, SPIN-PTG i TBR oraz Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) i Sekcję Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SA-PTG).

Wykład otwierający pt. Etyka prokreacji w Polsce: czy istnieje szansa na kompromis ? wygłosił etyk – prof. Zbigniew Szawarski.

W trakcie Sympozjum zorganizowano 15 sesji naukowych i klinicznych. Organizatorem dwóch sesji naukowych: (1) „Funkcje jajnika a niepłodność – modele eksperymentalne in vivo i in vitro” i (2) „Funkcje macicy a niepłodność – modele eksperymentalne in vivo i in vitro” było Towarzystwo Biologii Rozrodu.

Członkami Komitetu organizacyjnego i naukowego byli:

  1. prof. Sławomir Wołczyński (PTMR),
  2. prof. Rafał Kurzawa (SPIN-PTG),
  3. prof. Dariusz Skarżyński (TBR),
  4. prof. Grzegorz Jakiel (PTA),
  5. prof. Jerzy Radwan (SA-PTG),
  6. prof. Maciej Kurpisz (Komitet Genetyki Człowieka PAN).