II Zimowa Szkoła TBR

II Zimowa Szkoła TBR

W dniach 17 – 19 lutego 2010 roku w Zakopanem odbyła się II Zimowa Szkoła TBR pt. Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodu zorganizowana przez Krakowski Oddział TBR, Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie.

Podczas konferencji odbyła się jedna sesja plenarna, 6 sesji tematycznych oraz 2 sesje plakatowe. Zimowa Szkoła jest okazją dla doktorantów i młodych naukowców ze stopniem doktora do prezentowania i dyskutowania wyników swoich badań.

Program i streszczenia