II Polsko – Francuskie Sympozjum „Endokrynologia Rozrodczości”

II Polsko – Francuskie Sympozjum „Endokrynologia Rozrodczości”

W dniach 23 – 25 kwietnia 2009 roku odbyło się w Krakowie II Polsko – Francuskie Sympozjum Endokrynologia Rozrodczości.

Współorganizatorami Sympozjum byli: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet w Caen, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskie Towarzystwo Andrologiczne i Towarzystwo Biologii Rozrodu.

W trakcie Sympozjum wygłoszono 1 wykład plenarny w języku angielskim, a także odbyło się 9 anglojęzycznych i 5 polskojęzycznych sekcji naukowych prezentujących najnowsze osiągnięcia fizjologii i patologii rozrodu człowieka i zwierząt. Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego i naukowego był prof. Sławomir Wołczyński.

Program Sympozjum