V Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

V Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się we Wrocławiu w dniach 10 – 13 września 2008 r.

Głównym organizatorami Zjazdu byli: Towrzystwo Biologii Rozrodu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Akademia Medyczna we Wrocławiu. Funkcje Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Jan Twardoń, natomiast Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dr hab. Anna Chełmońska-Soyta.

W trakcie Zjazdu odbyły się trzy sesje plenarne (5 wykładów), 10 sesji tematycznych (61 doniesień ustnych), 1 sesja satelitarna (6 wystąpień) i 2 sesje plakatowe.

Laureatką Nagrody Naukowej im. W. Bielańskiego w 2008 r. została dr Marta Wańkowska za pracę pt. Postnatalny rozwój płciowy na poziomie przysadki mózgowej u samicy ssaka: wpływ czynników środowiska zewnętrznego.

Streszczenia sesji plenarnych i tematycznych V Zjazdu TBR

Podczas Zjazdu, w dniu 12 września 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR.

W skład Zarządu Głównego na lata 2008-2011 weszli:

  1. Prezes: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
  2. Wiceprezes: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  3. Skarbnik: prof. dr hab. Genowefa Kotwica
  4. Sekretarz: dr hab. Agnieszka Blitek

Członkowie Zarządu:

  1. dr hab. Andrzej Sechman
  2. prof. dr hab. Jerzy Strzeżek
  3. prof. dr hab. Barbara Wiszniewska
  4. prof. dr hab. Adam J. Zięcik