I Zimowa Konferencja TBR

I Zimowa Konferencja TBR

W dniach 12 – 14 marca 2007 r. odbyła się I Zimowa Konferencja TBR pt. Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych zorganizowana przez Krakowski Oddział TBR, Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W czasie trwania Konferencji odbyły się 2 sesje plenarne (4 wykłady), 7 sesji tematycznych (39 doniesień) oraz sesje plakatowe.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili:

  1. prof. dr hab. Edward Wierzchoś,
  2. dr hab. Andrzej Sechman,
  3. dr Edyta Molik
  4. dr hab. Dorota Zięba.
Program I Zimowej Konferencji TBR