Medal TBR dla Pana Profesora Tadeusza Krzymowskiego

Medal TBR dla Pana Profesora Tadeusza Krzymowskiego

W dniu 14 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu Panu Prof. dr hab. Tadeuszowi Krzymowskiemu, dr h.c., czł. rzecz. PAN. Wręczenie Medalu z rąk Prezesa Towarzystwa Biologii Rozrodu Pana Prof. Jana Kotwicy miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Medal został przyznany decyzją Zarządu Głównego TBR za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w obszarze badań nad biologią rozrodu. W uroczystości udział wzięli przyjaciele i współpracownicy Prof. Tadeusza Krzymowskiego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej.