Lokalne i Centralne Regulacje Procesów Rozrodu – III Zimowa Szkoła Towarzystwa Biologii Rozrodu

Lokalne i Centralne Regulacje Procesów Rozrodu – III Zimowa Szkoła Towarzystwa Biologii Rozrodu

W dniach 30 stycznia – 01 lutego 2013 roku w Zakopanem miała miejsce III Zimowa Szkoła TBR pt. Lokalne i Centralne Regulacje Procesów Rozrodu, której organizatorami byli Krakowski Oddział TBR i Komitet Biologii Rozrodu PAN. Celem konferencji była prezentacja, szczególnie przez doktorantów i młodych doktorów, najnowszych badań z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt, a także integracja środowiska naukowego działającego w ramach KBR PAN i TBR.

Spośród 110 uczestników Konferencji, ponad 80 osób to doktoranci i asystenci ze stopniem doktora rozpoczynający karierę naukową w uczelniach, instytutach i placówkach naukowych w całej Polsce. Wśród uczestników byli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pomorskiej Akademii Medycznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z Olsztyna, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie oraz Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego w Warszawie.

Program konferencji obejmował 6 głównych sesji tematycznych: 1. Od oocytu do zarodka – biotechnologia w rozrodzie zwierząt; 2. Centralne regulacje rozrodu; 3. Środowiskowe uwarunkowania rozrodu; 4. Adaptacje matczyno-płodowe w okresie ciąży; 5. Andrologia molekularna – aspekty poznawcze i aplikacyjne; 6. Lokalne regulacje funkcji rozrodczych

Podczas konferencji wygłoszono 38 referatów oraz zaprezentowano 80 prac badawczych w formie plakatowej. Wszystkie prace opublikowano w Reproductive Biology (2013, Vol. 13, Suppl. 1).

Podczas konferencji odbyła się również uroczystość wręczenia Medali TBR. Decyzją Zarządu Głównego TBR, Prof. dr hab. Edward Wierzchoś otrzymał Medal za cenne inicjatywy i zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa Biologii Rozrodu natomiast Prof. dr hab. Adam J. Zięcik został uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze badań nad biologią rozrodu oraz tworzenie podstaw organizacyjnych i wspieranie rozwoju TBR i czasopisma Reproductive Biology. W uroczystości udział wzięli członkowie Towarzystwa, młodzi naukowcy, będący uczestnikami III Zimowej Szkoły TBR oraz przyjaciele i współpracownicy obu Laureatów.