TBR współorganizatorem konferencji – Postępy w leczeniu niepłodności

TBR współorganizatorem konferencji – Postępy w leczeniu niepłodności

W dniach 16 – 17 listopada 2012 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej i Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się konferencja pt. Postępy w leczeniu niepłodności – 25 lat dziecka z in vitro.

Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcja Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwo Biologii Rozrodu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

W trakcie konferencji wygłoszono 40 referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia przyczyn niepłodności, sposobów leczenia i perspektyw rozwoju technik in vitro u człowieka. Sesję Towarzystwa Biologii Rozrodu poprowadzili Prof. B. Bilińska, Prof. J. Kotwica i Prof. A.J. Zięcik.

W trakcie konferencji miała miejsce pierwsza w Polsce konferencja prasowa z udziałem dzieci poczętych in vitro i ich rodziców oraz debata 25 lat po urodzeniu pierwszego dziecka po in vitro – dokąd zmierzamy? z udziałem polityków, lekarzy i naukowców.