IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu – streszczenia

IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu – streszczenia

Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach otrzymają Państwo informację o kwalifikacji streszczenia na IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Jednocześnie, dostarczone zostaną wytyczne niezbędne do przygotowania wystąpień ustnych lub plakatowych, wraz ze wzorami szablonów obowiązującymi podczas Zjazdu.

Przesłany zostanie także indywidualny link umożliwiający przekazanie przygotowanego wystąpienia na platformę Zjazdu.

Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki e-mail.

Komitet Organizacyjny IX Zjazdu TBR