Walne Zgromadzenie Członków TBR – informacja

Walne Zgromadzenie Członków TBR – informacja

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż wszyscy członkowie Towarzystwa Biologii Rozrodu będą mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w systemie online (czwartek 2 września 2021, godzina 17.00).

Dla Walnego Zgromadzenia wygenerowane zostaną indywidualne linki, które zostaną wysłane do: (a) członków zarejestrowanych jako uczestników Zjazdu, (b) członków niezarejestrowanych, którzy wyrażą wolę dołączenia do spotkania.

Dlatego też wszystkich niezarejestrowanych członków, którzy chcą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Członków TBR, prosimy o informację zwrotną na adres kontakt@tbr2021-poznan.pl do dnia 15 sierpnia 2021 roku.

Komitet Organizacyjny IX Zjazdu TBR
kontakt@tbr2021-poznan.pl