Finansowanie prac naukowych – Regulamin i Wniosek zgłoszeniowy

Finansowanie prac naukowych – Regulamin i Wniosek zgłoszeniowy

Wniosek o finansowanie publikacji oraz list z Redakcji czasopisma potwierdzający przyjęcie publikacji do druku prosimy składać drogą elektroniczną na adres Sekretarza ZG TBR (dr hab. Małgorzata Kotula-Balak; e-mail: m.kotula.balak@gmail.com) natomiast fakturę do Skarbnika ZG TBR (dr hab. Anna Korzekwa; e-mail: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl).

Wnioski można składać do 31 grudnia bieżącego roku.

Załączniki:

Wniosek o finansowanie publikacji TBR
Regulamin finansowania publikacji TBR