Zmiany w Reproductive Biology

Zmiany w Reproductive Biology

Latem bieżącego roku Pani Profesor Renata Ciereszko zgłosiła chęć rezygnacji z funkcji Redaktor Naczelnej naszego czasopisma – Reproductive Biology. Nie ma potrzeby mówić jak bardzo jest to odpowiedzialne, czasochłonne i stresujące zajęcie. Dlatego fakt, że Pani Profesor była związana z Reproductive Biology od wydania pierwszego numeru w 2001 r, najpierw jako sekretarz a potem Redaktor Naczelna, nakazywał odnieść się ze zrozumieniem do decyzji Pani Profesor. Gdyż jeśli członek Towarzystwa ma powinność przyjmować obowiązki na rzecz innych członków Towarzystwa, to prof. Ciereszko wypełniła to zadanie w sposób, który trudno będzie podnieść na wyższy poziom.

Jednakże sytuacja ta zrodziła problem sukcesji Redaktora Naczelnego. Uznaliśmy, że decydujący głos doradczy w tym względzie przysługuje Pani Prof. Ciereszko. Z grona kilku kandydatur, które były rozważane, najpoważniejszą wydawała się osoba Profesora Nafisa Rahmana (Uniwersytet w Turku, Finlandia), dotychczasowego Associate Editora RepBiol. Godzi się w tym momencie przypomnieć, że Pani Profesor Ciereszko była wcześniej jedną z osób rekomendujących prof. Rahmana do wyróżnienia Medalem TBR, także za zasługi dla rozwoju i promocji naszego czasopisma. Dlatego po kilku rozmowach telefonicznych i kontaktach mailowych z prof. Rahmanem, skierowaliśmy do Niego oficjalną propozycję podjęcia się kierowania czasopismem na okres czterech lat, z możliwością przedłużenia na kolejne cztery lata.

W wyniku tych decyzji, z dniem 16 września 2015 roku, Profesor Nafis Rahman przejął dotychczasowe obowiązki Reni a także zaproponował swoich zastępców (Associate Editors) oraz skład zespołu doradczego (Advisory Board). Dane te są już dostępne na stronie naszego czasopisma.

Ponieważ Prof. Nafis Rahman może nie być znany wszystkim członkom naszego Towarzystwa, toteż w oparciu o Jego CV, przygotowaliśmy krótką notę biograficzną.

Nafis Ahmed Rahman urodził się 50 lat temu w stolicy Bangladeszu (Dhaka). W 1991 r ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi i tam obronił doktorat w 1995 r w zakresie Ginekologia i Położnictwo. W tym czasie związany był z Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Ginekologii i Położnictwa WAM, (kierownik Prof Marian Szpakowski) oraz Instytut Endokrynologii, klinika Andrologii Klinicznej (kierownik: Prof Krzysztof Kula).

W 1996 r Nafis wyjechał na studia podoktorskie do Profesora Ilpo Huhtaniemiego (Uniwersytet w Turku, Finlandia), tam uzyskał habilitację w 2005 r, i od tego czasu jest zatrudniony na stanowisku profesora w Department of Physiology, Institute of Biomedicine, Faculty of Medicine, tamtejszego Uniwersytetu.

Równocześnie, w latach 2009 – 2013 Nafis był zatrudniony na stanowisku profesora (tzw. Part-time job) w Departments Cell Biology, Obstetrics & Gynecology, Human Molecular Genetics; Florida International University College of Medicine, Miami, Florida 33199, USA.

Od października 2013 Prof. Rahman jest także zatrudniony na częściowym etacie w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie sprawuje opiekę promotorską w kilku przewodach doktorskich.

Od wielu lat Nafis ma bardzo owocną współpracę, popartą licznymi wspólnymi publikacjami z Panem Prof. Adamem Zięcikiem a w ostatnim czasie, także z Panem Prof. Sławomirem Wołczyńskim.