VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Olsztyn 7 – 9 września 2017 r.

Książka konferencyjna

Patronat Honorowy

Logo UM Olsztyn

Prezydent Miasta Olsztyn:
Piotr Grzymowicz

Logo UWM Olsztyn

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej:
Prof. dr. hab. Bogdan Lewczuk

Logo PAN

Założyciel, Wieloletni Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Członek Rzeczywisty PAN:
Prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski

Logo PAN Olsztyn

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie:
Prof. dr hab. Mariusz Piskuła

Organizatorzy

Logo TBR

Towarzystwo Biologii Rozrodu

Logo PAN

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk

Logo PAN Olsztyn

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Zywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Sponsorzy

Logo Donserv
Logo Eppendorf
Logo Meranco
Logo Jeol
Logo Zeiss