Zaproszenie do publikowania w czasopiśmie Reproductive Biology

Zaproszenie do publikowania w czasopiśmie Reproductive Biology

Szanowni Państwo, członkowie Towarzystwa Biologii Rozrodu,

Z początkiem roku 2024 nastąpiła zmiana kierownictwa naukowego, należącego do TBR czasopisma Reproductive Biology. Nowymi redaktorami naczelnymi zostali Prof. Dorota Zięba z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Prof. Mariusz Kowalewski z Uniwersytetu w Zurychu.

Reproductive Biology jest międzynarodowym, kwartalnym czasopismem, publikującym wysokiej jakości oryginalne artykuły badawcze oraz prace przeglądowe dotyczące szeroko rozumianej biologii i medycyny rozrodu.

Zachęcamy wszystkich Członków i Przyjaciół Towarzystwa Biologii Rozrodu do publikowania wyników swoich badań w czasopiśmie Reproductive Biology. To nasze czasopismo!

Reproductive Biology promuje badania z zakresu fizjologii, endokrynologii i immunologii rozrodu, ginekologii, andrologii, niepłodności, embriologii, wspomaganego rozrodu, onkologii, rozrodu zwierząt (ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych, towarzyszących dużych i małych).

Misją czasopisma jest promowanie jego translacyjnego charakteru, tak by łączyć badania związane z medycyną człowieka z badaniami na zwierzętach, w tym gatunkach zwierząt domowych.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Redaktorzy naczelni

Prof. dr hab. Dorota A. Zięba-Przybylska

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nauk biologicznych, pracuje w Katedrze Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Od 2022 roku pozostaje na stanowisku Dziekana Wydziału.

Prowadzi badania związane z neuroendokrynologią rozrodu zwierząt domowych, w szczególności Jej zainteresowania dotyczą czynników metabolicznych warunkujących procesy sezonowości rozrodu małych przeżuwaczy, w tym udziału białek anorektycznych i oreksygenicznych regulujących procesy rozrodu i metabolizmu u owiec, roli melatoniny w w/w procesach, czy czynników wpływających na procesy steroidogenezy w jajniku.

ORCID account
Scopus Author ID

Prof. Dr. Mariusz P. Kowalewski, PhDx

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia doktoranckie z biologii rozrodu na Wydziałach Medycyny oraz Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Justusa Liebiga (JLU) w Giessen w Niemczech, stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Staż podoktorski na JLU w Giessen i Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC), School of Medicine, Department of Cell Biology and Biochemistry, w Lubbock, Texas, USA.

Od 2009 prowadzi samodzielną grupę badawczą Endokrynologii Rozrodu w Instytucie Anatomii Weterynaryjnej (IVA) na Wydziale Weterynaryjnym (Vetsuisse Faculty) Uniwersytetu w Zurychu (VSF, UZH), w Szwajcarii. Od 2014 roku profesor Mikroanatomii Funkcjonalnej na VSF, UZH, następnie od 2020 roku, Profesor Anatomii Weterynaryjnej, Histologii i Embriologii, VSF w Zurychu. Wykładowca anatomii weterynaryjnej, histologii, embriologii, biologii rozwoju i rozrodu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą porównawczej biologii i endokrynologii rozrodu zwierząt domowych, endokrynnej regulacji funkcji ciałka żółtego i łożyska u zwierząt towarzyszących, komunikacji matczyno-zarodkowej i matczyno-płodowej zwierząt towarzyszących, porównawcze badania mechanizmów decydualizacji i regulacji funkcji trofoblastu, jak również mechanizmy steroidogenezy zależne od STAR oraz modulowane przez hipoksję.

ORCID account
PubMed