Nagroda im. Profesora Władysława Bielańskiego edycja 2024

Nagroda im. Profesora Władysława Bielańskiego edycja 2024

Kapituła Nagrody im. Profesora Władysława Bielańskiego przyznała wyróżnienie:

Dr Marii M. Guzewskiej
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie