VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo wziąć udział w VIII Zjeździe Towarzystwa Biologii Rozrodu w Olsztynie.

Podczas naszego spotkania wykład inauguracyjny wygłosiła Prof. Magdalena Żernicka-Goetz (University of Cambridge, UK), a wykłady plenarne zaprezentowały Prof. Monika A. Ward (University of Hawaii, USA) oraz Prof. Grażyna E. Ptak (University of Teramo, Włochy).

Wygłoszono 6 wykładów otwierających, 18 prezentacji ustnych oraz przedstawiono 102 prezentacje posterowe w 6 sesjach tematycznych – I: Developmental potential of gametes and embryos, II: Omics tools in reproductive biology, III: Oviductal and ovarian function, IV: Biotechniques in reproduction, V: Central regulations of reproduction, VI: Maternal-embryo/fetus adaptations. Odbyły się też dwa Mnisympozja – I: Safety evaluation in Assisted Reproduction Technologies, II: Genetics in male infertility.

Wszystkim wykładowcom dziękujemy za interesujące wystąpienia, wystawcom za prezentację oferty swoich firm, a uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w dyskusjach.

Wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie spełniło Państwa oczekiwania i było okazją do inspirującej wymiany myśli, która zaowocuje nowymi przedsięwzięciami badawczymi, godnymi zaprezentowania podczas kolejnego, IX Zjazdu Towarzystwa.

Do zobaczenia w 2020 roku w Poznaniu!

Łączę wyrazy szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Monika M. Kaczmarek