VII Zjazd TBR

VII Zjazd TBR

VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu połączony ze zjazdami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Sekcją Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Ośrodkiem Studiów na Płodnością Człowieka, odbył się w dniach 11  13 września 2014 r. w Toruniu.

W skład Komitetu Organizacyjnego TBR weszli PP: Aneta Andronowska, Agnieszka Blitek, Jan Kotwica, Rafał Kurzawa, Sławomir Wołczyński.

Wygłoszono 10 wykładów plenarnych, 24 prezentacje ustne oraz przedstawiono 100 prezentacji posterowych w 6 sesjach tematycznych: I: Regulacja czynności gonady męskiej, II: Czynność żeńskiego układu rozrodczego, III: Fizjologiczne i biochemiczne podstawy jakości nasienia, IV: Centralne regulacje rozrodu, V: Biotechniki i biotechnologia w rozrodzie, VI: Fizjologia i patologia przebiegu ciąży.

Podczas Zjazdu, w dniu 12 września 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR.

W skład Zarządu Głównego na lata 2014-2017 weszli:

  1. Prezes: prof. Jan Kotwica
  2. Wiceprezes: prof. Barbara Wiszniewska
  3. Sekretarz: dr hab. Anna Korzekwa
  4. Skarbnik: dr hab. Aneta Andronowska

Członkowie Zarządu:

  1. prof. Barbara Bilińska
  2. prof. Tomasz Misztal
  3. dr hab. Edyta Molik
  4. dr hab. Wojciech Niżański

Kapituła Nagrody Naukowej TBR im. W. Bielańskiego pod kierunkiem prof. Barbary Bilińskiej przyznała nagrodę dr Agnieszce Rak-Mardyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za cykl oryginalnych prac badawczych, dotyczących wpływu hormonów metabolicznych na funkcję jajnika świni.