Dr Agnieszka Rak-Mardyła Laureatką Nagrody im. W. Bielańskiego w 2014 roku

Dr Agnieszka Rak-Mardyła Laureatką Nagrody im. W. Bielańskiego w 2014 roku

Niniejszym informujemy, iż Kapituła Nagrody im. Władysława Bielańskiego po rozpatrzeniu złożonych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Pani dr Agnieszce Rak-Mardyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Laureatce.

Załączamy protokół prac Kapituły.

Zgodnie z Regulaminem, wręczenie Nagrody odbędzie się podczas VII Zjazdu TBR.