Nagroda im. Profesora Władysława Bielańskiego

Nagroda im. Profesora Władysława Bielańskiego

Szanowni Państwo
Przewodniczący Oddziałów Towarzystwa Biologii Rozrodu,

We wrześniu 2020 roku odbędzie się IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Podczas Zjazdu już po raz szósty planowane jest przyznanie Nagrody im. Profesora Władysława Bielańskiego, za najlepszą pracę doświadczalną lub cykl powiązanych ze sobą prac eksperymentalnych z zakresu biologii rozrodu, wykonanych przez młodych pracowników nauki w Polsce.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie w Państwa oddziałach informacji dotyczącej składania wniosków w celu wytypowania spośród młodych pracowników – członków TBR, autorów prac wyróżniających się pod względem naukowym.

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 31 marca 2020 r. na adres: m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl

Regulamin Nagrody wraz z załącznikami

Łączę wyrazy szacunku
Prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek
Przewodnicząca Kapituły Nagrody im. Profesora Władysława Bielańskiego