Medal TBR dla Prof. dr hab. Leszka Babloka

Medal TBR dla Prof. dr hab. Leszka Babloka

W dniu 7 maja 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Medalu TBR Panu Prof. dr hab n. med. Leszkowi Bablokowi za osiągnięcia naukowe i zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa.

W uroczystości uczestniczyli: Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. koresp. PAN – Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Jacek Zaręba, czł. koresp. PAN – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, prof. dr hab. Jerzy Duszyński, czł. koresp. PAN – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych, prof. dr hab. Jan Albrecht, czł koresp. PAN – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Medycznych oraz prof. dr hab. Stefan Malepszy, czł koresp. PAN – Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Zarząd Główny TBR reprezentował Prof. dr hab. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN – Prezes TBR. Sylwetkę Laureata przybliżyła Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego TBR Pani dr Barbara Grzechocińska, w przeszłości blisko współpracująca z Panem Prof. Bablokiem.

Pan Prof. Leszek Bablok urodził się w 1940 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł naukowy dr hab. nauk medycznych uzyskał w 1995 r., a tytuł profesora w 2004 r. Od 1967 r. był zatrudniony w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (poprzednio Akademia Medyczna), a w latach 2004-2010 pełnił funkcję jej kierownika. Obecnie jest profesorem emerytowanym.

Prof. L. Bablok jest współautorem 134 prac naukowych, w tym 109 prac oryginalnych, 12 przeglądowych i 12 rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują diagnostykę i terapię niepłodności małżeńskiej, techniki wspomaganego rozrodu oraz diagnostykę i terapię zaburzeń hormonalnych jąder od dzieciństwa do starości.