9th International Conference on Pig Reproduction

9th International Conference on Pig Reproduction

W dniach 9 – 12 czerwca 2013 r. w Olsztynie miała miejsce prestiżowa konferencja 9th International Conference on Pig Reproduction. W wyniku porozumienia pomiędzy Lokalnym Komitetem Organizacyjnym 9th ICPR reprezentowanym przez prof. dr hab. Adama Zięcika Towarzystwo Biologii Rozrodu było Współorganizatorem konferencji oraz warsztatów naukowych zorganizowanych dla praktyków-hodowców, a Prezes TBR Prof. dr hab. Jan Kotwica wchodził w skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu rozrodu świń, w tym rozwoju gamet i zarodków, biotechnologii rozrodu, ciąży i porodu, a także hodowli świń.

Program konferencji obejmowal 3 sesje plenarne: I. Gonads, gametes and embryos; II. Pregnancy, parturition and the neonate; III. Reproductive biotechnology, podczas których zaproszeni naukowcy wygłosili 12 wykładów. Odbyło się również 6 sesji „Breakout Sessions” (3 sesje dotyczące badań podstawowych i 3 sesje dotyczące badań aplikacyjnych) obejmujących 24 prezentacje ustne oraz 2 sesje plakatowe prezentujące w sumie 73 postery. Wśród 160 uczestników Konferencji byli m.in. naukowcy z Polski (61 osób), Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Brazylii, Japonii, Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Z punktu naukowego i organizacyjnego konferencja ta była dużym sukcesem zespołu kierowanego przez Pana Prof. Adama Zięcika. Była także osobistym sukcesem Profesora, któremu w uznaniu Jego naukowych osiągnięć w obszarze rozrodu świń, międzynarodowe gremium powierzyło organizację swojej najważniejszej imprezy naukowej. Zauważyć bowiem należy, że 9th International Conference on Pig Reproduction zorganizowana w Olsztynie była najważniejszym naukowym wydarzeniem dotyczącym rozrodu zwierząt gospodarskich od czasu International Congress on Animal Reproduction and Artificial Insemination, który odbył się w Krakowie w 1976.