Ludwig-Fraenkel Symposium: Endocrine Control of Corpus Luteum Function

Ludwig-Fraenkel Symposium: Endocrine Control of Corpus Luteum Function

W dniach 5 – 6 września 2013 r. we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe Ludwig-Fraenkel Symposium: Endocrine Control of Corpus Luteum Function. Konferencję zorganizowano ku pamięci wybitnego niemieckiego naukowca, Ludwika Fraenkela, który przed II Wojną Światową pracował m.in. we Wrocławiu. Jego główne zainteresowania naukowe skupiały się na właściwościach sekrecyjnych ciałka żółtego.

Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Niemieckie Towarzystwo Endokrynologii, Niemieckie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Towarzystwo Biologii Rozrodu oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych i Komitet Biologii Rozrodu PAN. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli Profesorowie: Bernd Hoffmann, Jan Twardoń, Jan Kotwica, Ewa Stańczyk i Jerzy Heimrath.

Program Sympozjum obejmował 4 sesje tematyczne: I. Formation of the CL and maintenance of CL function; II. Luteolysis respectively regression of luteal function; III. Imaging of the CL and of luteal function; IV. Malfunctions of the CL and special observations in wildlife animals. W trakcie Sympozjum wygłoszono 8 wykładów plenarnych, 8 prezentacji ustnych oraz 13 krótkich prezentacji plakatowych.

Wykłady plenarne zostaną opublikowane w postaci artykułów przeglądowych w Reproductive Biology.