Kondolencje

Kondolencje

Szanowna Pani dr hab. Anna Maria Duszewska, prof. SGGW
Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału TBR,
Członkowie Warszawskiego Oddziału TBR,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prof. dr hab. Jacka Modlińskiego, wybitnego specjalisty z zakresu biologii rozrodu, embriologii zwierząt oraz biotechnologicznych metod sterowania rozrodem ssaków, wieloletniego członka Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR).

Żegnamy nie tylko wybitnego uczonego, specjalistę w zakresie embriologii wielu gatunków zwierząt domowych, metod biotechnologii gamet i zarodków, inicjatora pionierskich badań nad klonowaniem zwierząt domowych, autora licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych, lecz także przyjaciela i współtwórcę osiągnięć naukowych wielu Członków Towarzystwa.

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Biologii Rozrodu wszystkich Członków TBR, wyrazy żalu i głębokiego współczucia składam Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Pana Prof. Jacka Modlińskiego.

Z wyrazami współczucia,
Andrzej Sechman
Prezes TBR