Finansowanie / dofinansowanie publikacji prac naukowych w formie Open Access

Finansowanie / dofinansowanie publikacji prac naukowych w formie Open Access

Szanowni Państwo,
Członkowie Towarzystwa Biologii Rozrodu

W dniu 1 czerwca 2021 uruchamiamy III edycję programu „Finansowanie i dofinansowanie publikacji prac naukowych w formie Open Access realizowanych przez członków Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR)”. Ze względu na ograniczony budżet tego programu o finansowaniu oprócz względów merytorycznych, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wniosek o finansowanie publikacji oraz list z Redakcji czasopisma potwierdzający przyjęcie publikacji do druku prosimy składać do dnia 12 lipca 2021r. drogą elektroniczną na adres Sekretarza ZG TBR:

dr hab. Małgorzata Kotula-Balak,
e-mail: m.kotula.balak@gmail.com.

Po przyznaniu finansowania lub dofinansowania druku publikacji, fakturę (wystawioną na: Towarzystwo Biologii Rozrodu, ul. Bydgoska 7; 10-243 Olsztyn; NIP 7392956138) proszę przesłać do Skarbnika ZG TBR:

dr hab. Anna Korzekwa,
e-mail: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl.

Warunkiem rozliczenia finansowania jest umieszczenie w finansowanej / dofinansowanej publikacji następującej informacji: „The cost of Open Access publication was covered /partially covered by the Society for Biology of Reproduction in Poland”.

Załączniki:

Wniosek
Regulamin

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Andrzej Sechman
Prezes TBR