Towarzystwo Biologii Rozrodu

Cele

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt, a w szczególności:

upowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych;
popieranie twórczości naukowej;
inicjowanie prac naukowo-badawczych i organizacyjnych w zakresie zainteresowań Towarzystwa;
inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą.

Zarząd Główny TBR

Prof. dr hab. Andrzej Sechman
Prof. dr hab. Andrzej Sechman

Prezes

Prof. dr hab. Monika Kaczmarek
Prof. dr hab. Monika Kaczmarek

Wiceprezes

Dr hab. Anna Korzekwa
Prof. dr hab. Anna Korzekwa

Skarbnik

Dr hab. Małgorzata Kotula-Balak
Dr hab. Małgorzata Kotula-Balak

Sekretarz

Historia

Towarzystwo Biologii Rozrodu zostało zarejestrowane w dniu 15 września 1998 roku. Wcześniej, 6 stycznia 1998 odbyło się zebranie członków-założycieli Towarzystwa, na którym przedstawiono tematykę badań nad rozrodem w różnych ośrodkach naukowych Polski.

Wybrano Tymczasowy Zarząd TBR, w skład którego weszli…

ODDZIAŁY