Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access”

Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access”

Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access” (30.01.- 30.06.2023)

Załączniki:

Wniosek
Regulamin