Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access” edycja 1

Program „Finansowanie publikacji naukowych w systemie open access” edycja 1

Wniosek o finansowanie publikacji oraz list z Redakcji czasopisma potwierdzający przyjęcie publikacji do druku należy składać od dnia 11 kwietnia do dnia 30 maja 2022 r. drogą elektroniczną na adres Sekretarza ZG TBR:

Prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak,
e-mail: m.kotula.balak@gmail.com

Załączniki:

Wniosek
Regulamin