Medal TBR dla Pani Profesor Stanisławy Stokłosowej

Medal TBR dla Pani Profesor Stanisławy Stokłosowej

W dniu 21 września 2012 r. w Pałacu Radziwiłłów w Balicach odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Towarzystwa Biologii Rozrodu Pani Prof. dr hab. Stanisławie Stokłosowej, dr h.c.

Medal wykonany według projektu Prof. Bolesława Chromego jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa przyznawanym za szczególne osiągnięcia naukowe i zasługi w zakresie biologii rozrodu. Decyzją Zarządu Głównego TBR, Pani Profesor Stanisława Stokłosowa została pierwszą laureatką Medalu. W uzasadnieniu podkreślono wybitne osiągnięcia naukowe oraz zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa, a w szczególności pełnienie przez wiele lat funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma Reproductive Biology.

Medal został wręczony przez Prezesa TBR Pana Prof. dr hab. Jana Kotwicę w obecności przyjaciół i współpracowników Pani Profesor.