Medal TBR edycja 2020

Medal TBR edycja 2020

Kapituła Medalu TBR postanowiła wyróżnić najwyższym wyróżnieniem towarzystwa – Medalem Towarzystwa Biologii Rozrodu:

Prof. Barbarę Bilińską
Uniwersytet Jagielloński

za przełomowe badania w zakresie regulacji hormonalnej komórek układu rozrodczego samca w stanie fizjologicznym i patologicznym oraz wieloletnią działalność na rzecz rozwoju TBR


Prof. Ewę Gregoraszczuk
Uniwersytet Jagielloński

za zainicjowanie i rozwinięcie w Polsce badań dotyczących wpływu hormonalnie czynnych związków środowiskowych na rozród samic oraz wieloletnią działalność na rzecz rozwoju TBR


Prof. Jana Kotwicę
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze biologii rozrodu oraz udział w rozwoju TBR i czasopisma Reproductive Biology


Prof. Marka Koziorowskiego
Uniwersytet Rzeszowski

za odkrycie roli tlenku węgla w regulacji procesów rozrodu oraz organizację ośrodka badawczego rozrodu i oddziału TBR w Rzeszowie


Prof. Dariusza J. Skarżyńskiego
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze biologii rozrodu i udział w rozwoju TBR


Prof. Sławomira Wołczyńskiego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

za wdrożenie współczesnych osiągnięć biologii rozrodu do praktyki klinicznej i wspieranie rozwoju TBR