Konkurs na najlepszą pracę naukową w roku 2020 – rozstrzygnięty

Konkurs na najlepszą pracę naukową w roku 2020 – rozstrzygnięty

Komisja ds. Nagrody Naukowej TBR za najlepszą pracę z zakresu biologii rozrodu w roku 2020 podkreślając bardzo wysoki poziom wszystkich nadesłanych do konkursu prac postanowiła przyznać dwie nagrody główne dla:

pani Eweliny Goryszewskej (IRZiBZ PAN Olsztyn) za pracę opublikowaną w czasopiśmie Biology of Reproduction

Goryszewska E, Kaczynski P, Balboni G, Waclawik A.  Prokineticin 1-prokineticin receptor 1 signaling promotes angiogenesis in the porcine endometrium during pregnancy†. Biol Reprod. 2020 Aug 21;103(3):654-668. doi: 10.1093/biolre/ioaa066.

i pani Patrycji Kurowskiej (UJ Kraków) za pracę opublikowaną w czasopiśmie Biology of Reproduction

Kurowska P, Mlyczyńska E, Dawid M, Dupont J, Rak A. Role of vaspin in porcine ovary: effect on signaling pathways and steroid synthesis via GRP78 receptor and protein kinase A. Biology of Reproduction 2020 May 26;102(6):1290-1305. doi: 10.1093/biolre/ioaa027.

oraz wyróżnienie dla:

pani Marleny Gudelskiej (UWM w Olszynie) za pracę opublikowaną w czasopiśmie Animal: an international journal of animal bioscience

Gudelska M, Dobrzyn K, Kiezun M, Rytelewska E, Kisielewska K, Kaminska B, Kaminski T, Smolinska N. The expression of chemerin and its receptors (CMKLR1, GPR1, CCRL2) in the porcine uterus during the oestrous cycle and early pregnancy and in trophoblasts and conceptuses. Animal 2020 Oct 14;(10):2116-2128. doi: 10.1017/S175173112000097X.

Składamy serdeczne gratulacje Laureatkom i życzymy wielu dalszych sukcesów na równie wysokim poziomie!