IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu – podsumowanie

IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu – podsumowanie

W dniach od 2 do 4 września 2021 roku odbył się IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu zorganizowany przez Poznański Oddział naszego Towarzystwa. Niestety z powodu pandemii Covid-19, Zarząd Główny Towarzystwa rok temu podjął decyzję o przesunięciu Zjazdu na rok 2021 i zorganizowaniu go w formie on-line. Pomimo tych niecodziennych okoliczności, na Zjazd zarejestrowało się aż 145 uczestników, co pokazuje, jak bardzo chcemy się spotykać, rozmawiać i prezentować wyniki swojej pracy naukowo-badawczej.

Plan Zjazdu obejmował sesję plenarną, 6 sesji tematycznych oraz 2 minisympozja. Przedstawiono 17 wykładów oraz 21 wystąpień ustnych, które Komitet Naukowy Zjazdu wybrał spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali między innymi wykładów dwóch laureatów Nagrody im. Profesora Bielańskiego przyznawanej młodym naukowcom przez kapitułę nagrody – mgr Justyny Gogoli-Mruk i dr Marcina Śmiałka. Następnie odbyło się walne zgromadzenie Członków Towarzystwa Biologii Rozrodu, podczas którego wybrano nowy Zarząd TBR.

W drugim dniu konferencji ciekawym wydarzeniem było spotkanie pt. „Meet my profesor” dedykowane młodym adeptom nauki. Wszyscy uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści zaproszonych gości – Pani prof. dr hab. Barbary Bilińskiej i Pana prof. dr hab. Marcina Drąga – na temat najważniejszych momentów w ich karierach naukowych, największych osiągnięć, ale też problemów, z jakimi musieli się zmierzyć. W trakcie dwóch sesji posterowych można było zapoznać się z 85 posterami zaprezentowanymi w formacie PDF oraz w formie krótkich prezentacji multimedialnych.

Konferencja zakończyła się uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu dla młodych naukowców za najlepsze wystąpienia ustne oraz postery.

Laureatkami nagród zostały:

  • pierwsza nagroda za wystąpienie ustne – mgr Maria Guzewska (IRZiBŻ PAN w Olsztynie),
  • lek. Gabriela Sokołowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);
  • pierwsza nagroda za poster – mgr Ewelina Palak (IRZiBŻ PAN w Olsztynie);
  • druga nagroda za poster – mgr Beata Nosal (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz mgr Alicja Żochowska (IRZiBŻ PAN w Olsztynie).

Zjazd zakończono zaproszeniem na kolejne jubileuszowe spotkanie, który odbędzie się w 2024 roku w Warszawie. Wszyscy żywimy ogromną nadzieję, że za trzy lata będziemy mogli spotkać się w sposób tradycyjny, co pozwoli na jeszcze bardziej owocne dyskusje naukowe i rozwijanie kolejnych ścieżek współpracy pomiędzy członkami naszego Towarzystwa.

W imieniu Komitety Organizacyjnego,

Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer, prof. UPP
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu