Harmonogram programów i konkursów na rok 2024

Harmonogram programów i konkursów na rok 2024

Program Staże 2024 – zgłoszenia od 15.03.2024 do 15.04.20024;

Konkurs na Najlepszą Publikację za rok 2023 – zgłoszenia 01.04.2024  do 30.04. 2024;

Program publikowania prac naukowych w systemie „open access” (otwarty przez cały rok, z przerwą wakacyjną lipiec, sierpień).