Konkurs o Nagrodę im. Prof. W. Bielańskiego

Konkurs o Nagrodę im. Prof. W. Bielańskiego

Pragniemy przypomnieć o nadsyłaniu wniosków o przyznanie Nagrody im. Prof. W. Bielańskiego. Regulamin Nagrody oraz skład osobowy Kapituły znajdują się na stronie internetowej TBR w zakładce Działalność.

Wnioski należy przesyłać do Przewodniczącej Kapituły, Pani Profesor Barbary Bilińskiej (e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl) do dnia 31 marca 2014 r.