Uprzejmie informujemy, że postery na VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu powinny być przygotowane zgodnie z następującymi wymogami:

  • poster może być napisany w języku polskim lub angielskim,
  • orientacja pionowa,
  • wymiary nie mogą przekraczać 90 cm szerokości i 120 cm wysokości,
  • na dole plakatu należy umieścić informację o konferencji, na którą został przygotowany poster (minimalna wielkość czcionki 26 pkt), tj.:

VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Olsztyn, 7-9 września 2017

Tablice na których prezentowane będą postery wykonane są z materiału uniemożliwiającego wbicie pinesek i szpilek. Preferowane są postery, które mogą być przytwierdzone taśmą klejącą.