Oddział Lublin

Przewodniczący:

dr hab. Maciej Łopucki, e-mail: mlopucki@wp.pl

adres do korespondencji:

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

Sekretarz:

dr hab. Witold Kędzierski, e-mail: witold.kedzierski@up.lublin.pl (81 445 67 86)

adres do korespondencji:

Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul.Akademicka 12, 20-033 Lublin