Władze oddziału w kadencji 2014 - 2016

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Jerzy Heimrath, prof. nadzw.
Katedra Ginekologii i Położnictwa
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Sekretarz:

dr Anna Zielak-Steciwko
Instytut Hodowli Zwierząt
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38c,  51-630 Wrocław

Skarbnik:

dr Michał Dzięcioł
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

Członkowie oddziału:

 1. Antończyk Agnieszka, dr (Katedra i Klinika Chirurgii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 2. Bielas Wiesław, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 3. Chełmońska Bronisława, prof. dr hab. (Pracownik Emerytowany, UP)
 4. Chełmońska-Soyta Anna, prof. dr hab. (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN)
 5. Dejneka Grzegorz Jakub, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 6. Dropińska Agata, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 7. Dzięcioł Michał, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 8. Gabryś Marian Stanisław, prof. dr hab. (I Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa, Wydział Lekarski, UM)
 9. Gotowiecka Marta, lek. wet (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 10. Heimrath Jerzy, prof. dr hab. (Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM)
 11. Jagielska Gizela, lek. (I Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa, Wydział Lekarski, UM)
 12. Kassner Jerzy, dr (Pracownik Emerytowany, UP)
 13. Kozdrowski Roland, dr hab. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 14. Kuryszko Jan, prof. dr hab. (Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 15. Malinowska-Mielnik Wiesława (InviMed, Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław)
 16. Melcer Iza (InviMed, Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław)
 17. Mędraś Marek, prof. dr hab. (Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Wydział Lekarski, UM)
 18. Mikołajewska Natalia, dr (Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Uniwersytet Rolniczy  w Krakowie)
 19. Mrowiec Jacek lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 20. Niżański Wojciech, dr hab. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich  Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 21. Ochota Małgorzata, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 22. Pająk Jarosław, dr (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wrocław)
 23. Pałczyński Bogusław, dr (I Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa, Wydział Lekarski, UM)
 24. Partyka Agnieszka, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 25. Prochowska Sylwia, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 26. Sikora Monika, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 27. Stańczyk Ewa, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 28. Strojecki Maciej (student Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, UP)
 29. Wojtasik Bartłomiej, mgr (InviMed, Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław)
 30. Twardoń Jan, prof. dr hab. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 31. Zielak-Steciwko Anna, dr (Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, UP)