Władze oddziału

Przewodnicząca:

dr Anna Zielak-Steciwko
Instytut Hodowli Zwierząt
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

Sekretarz:

dr Agnieszka Partyka
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

Skarbnik:

dr Sylwia Prochowska
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

Lista członków Towarzystwa (aktualne dane oraz afiliacje)

 1. Bartoszewicz Agnieszka, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 2. Bielas Wiesław, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 3. Chełmońska-Soyta Anna, prof. dr hab. (Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 4. Chorążyczewska Eliza, mgr (Instytut Hodowli Zwierząt, Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, UP Wrocław)
 5. Dejneka Grzegorz Jakub, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 6. Dzięcioł Michał, dr hab. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 7. Gabryś Marian Stanisław, prof. dr hab. (Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydz. Nauk o Zdrowiu, UM Wrocław)
 8. Heimrath Jerzy, prof. dr hab. (Gabinet Ginekologiczno-Położniczy – Ultrasonografia, Wrocaw)
 9. Jaśkowski Bartek, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 10. Kozdrowski Roland, dr hab. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 11. Krasowska Natalia, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 12. Kuryszko Jan, prof. dr hab. (Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP)
 13. Ligocka Zuzanna, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 14. Malinowska-Mielnik Wiesława (InviMed, Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław)
 15. Mecler Iza (InviMed, Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław)
 16. Mrowiec Jacek, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 17. Niżański Wojciech, prof. dr hab. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich  Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 18. Ochota Małgorzata, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 19. Partyka Agnieszka, dr (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 20. Pieczewska Barbara, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 21. Prochowska Sylwia, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 22. Rodak Olga, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 23. Sikora Monika, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 24. Strojecki Maciej, mgr (InviMed, Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław)
 25. Wojtas Edyta, mgr (Instytut Hodowli Zwierząt, Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, UP Wrocław)
 26. Wojtasik Bartłomiej, mgr (InviMed, Europejskie Centrum Macierzyństwa, Wrocław)
 27. Woszczyło Martyna, lek. wet. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 28. Twardoń Jan, prof. dr hab. (Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, UP Wrocław)
 29. Zielak-Steciwko Anna, dr (Instytut Hodowli Zwierząt, Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, UP Wrocław)